De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Urgent Conversations Athens - Antwerp

Pha786 12 (c)image: National Museum of Contemporary Art (EMST), Athens
We, 1970
Tekening , 90 x 55 cm
ink, paper

Het werk We behoort tot de eerst zwart-witreeks uit de periode 1969-74. Zoals de artiest zelf vermeldt, kan hij via deze werken “de menselijke vorm ontdekken en overbrengen als een uitdrukking van zowel het individu als de samenleving, van het esoterische maar ook van de omliggende, exoterische ruimte”. Via de zwarte omlijningen en de expressionistische lijnen van zijn werken blijft hij trouw aan zijn persoonlijke, ideologische opvatting. Hij betoogt zijn kritische opvattingen over onderdrukking, sociale conventies, het stedelijke leven en alle vormen van gezag.

- Elena Ganiti, EMST